W dniu 01 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”.


Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w kwocie 300,00 zł na dziecko uczące się do 20 roku życia (24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczące się w szkołach wyższych i policealnych. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od dochodu rodziny.


Wnioski o świadczenie dobry start można składać w tut. Ośrodku od 01 sierpnia 2018 r. (w formie elektronicznej od 01 lipca 2018 r.) do 30 listopada 2018 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej lub pod nr telefonu: 183333025.