ukryty

Urząd Gminy Laskowa, jest w trakcie zbierania materiałów potrzebnych do wydania publikacji na temat kapliczek i krzyży przydrożnych znajdujących się na terenie Gminy Laskowa. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o pomoc w ewidencji kapliczek. Historię powstania kapliczek proszę dostarczyć do Sekretariat Urzędu Gminy Laskowa. Na podstawie zgromadzonych materiałów wydany zostanie folder, który dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców.  

Osoba do kontaktu:
Monika Bugajska nr tel. 18 3300210
e-mail: gmina@laskowa.pl

Urząd Gminy Laskowa
34-602 Laskowa 643