Tauron Dystrybucja informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej dnia 23.02.2018 r. w godzinach od 8.00 - 15.00 wyłączona będzie stacja Kamionka Mała 5, obwód numer 2