Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Laskowa odbyła się LII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


1) Uchwała Nr LII/320/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.,

2) Uchwała Nr LII/321/18 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,

3) Uchwała Nr LII/322/18 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujanowicach.