Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że od 1 lipca 2018r. można składać wnioski na świadczenie „Dobry Start” drogą elektroniczną za pomocą portalu Empatia oraz przez bankowość elektroniczną. Wszelkie informacje dotyczące procedury złożenia wniosku on-line znajdują się na stronie https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dob...


Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej do niej trafi wnioskowane świadczenie.


Natomiast wnioski w formie papierowej można będzie składać w tut. Ośrodku od 01 sierpnia 2018 r.


Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku tj. 30 listopada 2018 r.


Wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenie dobry start będą dostępne w tut. Ośrodku.