W Krosnej, Odbiorcy ze stacji Krosna 1 obwód numer 2.

Rozpoczęcie: 04/10/2017 08:00:00

Zakończenie: 04/10/2017 14:00:00