Urząd Gminy Laskowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 01 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., aby przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie, bez oczekiwania w kolejce, bardzo prosimy o ich wcześniejsze dokładne wypełnienie.


Dane i dokumenty wymagane do uzupełnienia i złożenia wniosku:

  • powierzchnia użytków rolnych (dane z aktualnego nakazu)
  • numer rachunku bankowego wnioskodawcy
  • nr PESEL
  • numer telefonu kontaktowego
  • FAKTURY VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 luty 2022 r. do 31 lipca 2022 r
  • zaświadczenie ARiMR za rok 2021 r. (liczba jednostek przeliczeniowych bydła).
  • oświadczenie dzierżawcy.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 

40,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w II terminie:3 - 31 października 2022 r.


UWAGA!!!! We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego.