Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że w związku z panującą pandemią związaną z coronawirusem COVID – 19  pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka pełnią dyżur telefoniczny każdego dnia w godzinach od 7:30  do 19:00 pod nr telefonu 663 868 114, celem udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i z niepełnosprawnością.


Informujemy, iż  umieszczony wcześniej  numer telefonu na platformie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrz... do kontaktu po godzinach pracy jest nieaktualny z przyczyn technicznych.