ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 7 sierpnia 2020 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXI sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego.
  3. Zakończenie obrad.