Urząd Gminy Laskowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.


Aby przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie, bez oczekiwania w kolejce, bardzo prosimy o ich wcześniejsze dokładne wypełnienie.


Dane i dokumenty wymagane do uzupełnienia i złożenia wniosku:

  • powierzchnia użytków rolnych (dane z aktualnego nakazu)
  • numer rachunku bankowego wnioskodawcy
  • nr PESEL
  • FAKTURY VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r
  • zaświadczenie ARiMR za rok 2020 r. (liczba jednostek przeliczeniowych bydła). W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. luty 2021 r., w drugim terminie (sierpień 2021 r.) nie dołączają już do wniosku  tego zaświadczenia.
  • oświadczenie dzierżawcy
  • numeru telefonu kontaktowego

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w II terminie: 1 - 30 października 2021 r.


UWAGA!!!!

We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego.