Drodzy mieszkańcy!


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Laskowa przystąpi do realizacji zapisów ustawy.


Od 8 listopada 2022 roku przyjmowane są wnioski na zakup węgla.


Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz

w Urzędzie Gminy Laskowa


Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią oraz treścią zamieszczonej informacji.


Wnioski mogą składać osoby, którym został przyznany dodatek węglowy oraz osoby które jeszcze nie uzyskały dodatku, a mają do niego uprawnienie. Pojedyncze gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku (węgiel nie będzie workowany). Wnioski na okres do końca roku 2022 r. należy złożyć do 30 listopada 2022 r.


O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGG) w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.


Mieszkańcy, którzy już zgłosili wstępne zapotrzebowanie na zakup węgla do Urzędu Gminy, proszeni są o złożenie wniosku pisemnego zgodnie z formularzem wniosku. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Wnioski można składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).


Gmina Laskowa podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu do Gminy.


Realizacja Państwa wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu. Przewidujemy, że płatność za węgiel w kwocie 2000 zł brutto za tonę, będzie odbywała się na rachunek Gminy na podstawie wystawionej faktury. Warunkiem odbioru węgla będzie okazanie potwierdzenia zapłaty. Z najnowszych informacji wynika, że do dystrybucji przez gminy zostanie przeznaczony węgiel krajowy dobrej jakości.


Gmina nie ma żadnej możliwości zweryfikowania jakości przyznanego jej węgla, który otrzyma od dostawcy węgla czyli spółki PGG, poza certyfikatem i nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość.

Pliki do pobrania