Moim symbolem jest biedronka (boża krówka).

Jeszcze w seminarium napisałem wiersz

Modlitwa do świętego Jana od Krzyża:

Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata
i derkacz się odezwał, głuchy odgłos łąki, 
owieczka dzwonkiem beczy, przepiórka szeleści,
rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki.

Lubię to stworzenie, gdyż jest wesołe, ma kropki i jest dowcipne.

Jan Twardowski Autobiografia


Słowa księdza Jana Twardowskiego tak zgrabnie zapisywane w licznych tomach poezji i prozy cieszą się nieustanną popularnością wśród czytelników w każdym wieku. Jego poezję pokochali wszyscy – nie tylko katolicy. Otoczony ludźmi, ale samotny. Sam nie nazywał siebie poetą, ale księdzem piszącym wiersze. Zostawił po sobie 1123 wiersze, opowiadania dla dzieci i zbiory anegdot.


30. marca 2023 r. 45 uczniów reprezentujących 27 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego przypomniało teksty poety podczas XVIII edycji Powiatowego Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

Konkurs zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.


Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: przewodniczący komisji Pan Janusz Michalik, specjalista do spraw animacji kultury i teatru Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu; Pani Joanna Dębska, instruktor w dziale animacji kultury Limanowskiego Domu Kultury; Pani Paulina Ablewicz - kierownik filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu - Filia w Limanowej oraz Ksiądz Andrzej Wanat Proboszcz parafii Laskowa.

W recytacje uczniów z uwagą także wsłuchiwali się zaproszeni goście: Pan Mieczysław Uryga Starosta Powiatu Limanowskiego; Pani Dorota Stanisławczyk Radna Powiatu Limanowskiego; Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa; Pani Anna Gurgul Przewodniczącą Rady Gminy Laskowa; Pani Grażyna Prusak – Burdacka Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu oraz Pani Bożena Chełmecka - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Laskowa.


Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którymi w tym roku było: Starostwo Powiatowe w Limanowej,Urząd Gminy w Laskowej,Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, Bank Spółdzielczy w Limanowej – oddział w Laskowej,Pan Krzysztof Chełmecki,Piekarnia Stryczek, Piekarnia Ewy i Piotra Pajor oraz Ks. Proboszcz Andrzej Wanat, Pan Wojciech Gądek, Firma Tymbarki Ferma Drobiu Dariusz i Paweł Ptaszek.


Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach.

Laureatami w klasach 4-6 zostali:

I Nikola Papież Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

II Gabriela Pałka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

III WiktorRokiciński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej


Wyróżnienie Milena Wątroba Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Siekierczynie

Wyróżnienie Anna KowalczykSzkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach

Wyróżnienie Patrycja Augustyn Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej

Wyróżnienie Anna Wątroba Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

Wyróżnienie Fryderyk Pachut Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi

Wyróżnienie Karol Mróz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej


Laureaci z klas 7-8 to:

I Karolina Galica Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

II Joanna Gołąb Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

III Aneta Klag Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu

Wyróżnienie Zuzanna Cież Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej

Wyróżnienie Julita Woźniak Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie

Wyróżnienie Zuzanna Staśko Szkoła Podstawowa im. Józefa Markaw Tymbarku

Wyróżnienie Adrianna Śliwa Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu

Wyróżnienie Józef BogaczSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej


Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci również nagrodami rzeczowymi. Uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

ukryty