W Gródku nad Dunajcem rozdano „Orły” tygodnika „Wprost”. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Wśród samorządowców gmin wiejskich nagrodzony został Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach. W obecnej kadencji dzięki wsparciu administracji rządowej gmina pod jego kierownictwem pozyskała 41 mln złotych środków zewnętrznych na realizację inwestycji.


- Bardzo dziękuję za nominację i za docenienie naszej gminy! Dedykuję tę nagrodę wszystkim mieszkańcom gminy Laskowa – można przeczytać na portalu społecznościowym Wójta Gminy Piotra Stacha.

ukryty