W dniu 22 marca 2023 roku. podpisano umowy na zadania pt.: 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żmiącej;

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznej i Strzeszycach, Krosnej, Kamionce Małej;

Budowa studni kopanej, zbiornika pojemnościowego, budynku kontenerowego wraz z przyłączem do zasilania wodociągu gminnego w Ujanowicach.


Dodatkowo podpisano również umowę o nadzór inwestorski z FIRMĄ PROJEKTOWO-USŁUGOWĄ INSTALmix z Limanowej, reprezentowaną przez Pana Rafała Chudego.


Inwestycja Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żmiącej realizowana będzie przez firmę Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP Aleksander Lachor z Kłodnego.


Planowany termin wykonania zadania to 22.06.2024r.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 382 900,01zł.


Inwestycja Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznej i Strzeszycach, Krosnej, Kamionce Małej realizowana będzie przez firmę HYDROTECH-PLUS z Pisarzowej.

Planowany termin wykonania zadania to 22.06.2024r.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 214 462,88zł


Inwestycja Budowa studni kopanej, zbiornika pojemnościowego, budynku kontenerowego wraz z przyłączem do zasilania wodociągu gminnego w Ujanowicach realizowana będzie przez firmę PHU "INKO 2001" K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski spółka jawna z Nowego Sącza.


Planowany termin wykonania zadania to 22.08.2023r.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 288 840,35zł.

ukryty