W dniu 22 listopada 2022 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP wręczył Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa. Gratulacje od Władz Samorządowych przekazali Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Anna Gurgul oraz Kierownik USC Henryk Tokarz. Podczas uroczystości koncertowała Kapela „Laskowioki” oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie -Filia w Laskowej.


Szanownym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje. Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych
i najpiękniejszych wydarzeń w życiu człowieka. 
Życzymy Państwu długich, jeszcze piękniejszych lat wspólnego życia, upływających w zdrowiu i spokoju oraz miłości wzajemnej.


Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa


Anna Gurgul
Przewodnicząca
Rady Gminy Laskowa

ukryty