XVII Edycja Powiatowego Konkursu Poezji Księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi…” odbyła się po dwuletniej przerwie …


Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.


Słowa wypowiadane przez księdza poetę cieszą się nieustannąpopularnością wśród małych i tych dużych czytelników. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że jak sam pisał o swojej twórczości: „Obce mi są retoryka, dydaktyka i patos. Próbuję pisać wiersze, które nie byłyby manifestami. Lepiej niech nie nawołują i nie nawracają. Niech niosą swoje treści w łagodnym zawieszeniu, w zaufaniu, w żarliwej otwartości na życie i jego powszednie sprawy. Niech podejmują dialog ze wszystkimi postawami. Myślę, że kto, jak kto, ale poeta powinien być towarzyszem wierzących i niewierzących. Szukać tego, co łączy, a nie dzieli”. W widzeniu rzeczywistości Twardowskiego kryje się zasada: w tym, co nieważne odkryć coś ważnego, w tym, co niepotrzebne – coś potrzebnego, w tym, co nie święte – coś świętego. Słuchać jak dziecko, wierzyć jak dziecko, z ufnością i spontanicznie – to postawa najbliższa sercu księdza.

I my dzisiaj bądźmy jak ksiądz Jan Twardowski, który wierzył, że im człowiek bardziej się dziwi, tym głębiej potrafi się zachwycać światem oraz wszystkim, co go spotyka.
A zachwyt to przecież najlepsza droga do człowieka i Pana Boga…


12. maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbył się XVII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi…”. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Pani mgr Katarzyna Banaś natomiast organizatorami konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej, Szkoła Podstawowa w Krosnej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.

Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Mieczysław Uryga Starosta Limanowski. Nagrody ufundował także Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa i GOKSiT w Laskowej.

Nie sposób również pominąć pozostałych sponsorów, bez których pomocy tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć. W tym rokuwsparło je:

Pan Krzysztof Chełmecki

Piekarnia „Stryczek”

Piekarnia Piotra Pajora

Firma Tymbark

Ks. Andrzej Wanat - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Laskowej

Sklep Pykuś z Żegociny

Bank Spółdzielczy w Limanowej – oddział w Laskowej

Na tegoroczny konkurs zaproszenie przyjęli i przysłuchiwali się młodym recytatorom Pan Mieczysław Uruga Starosta Limanowski, Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa oraz Pani Anna Gurgul Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa.

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez Panią Monikę Miś - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej - w konkursowe szranki stanęło 46 osób z terenu powiatu limanowskiego, które oceniało jury w składzie:

Przewodniczącykomisji konkursowej Pan Janusz Michalik, specjalista do spraw animacji kultury i teatru Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu

Pani Magdalena Szczygieł –Smaga, Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury

Pani Paulina Ablewicz, Kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu - filia w Limanowej

KsiędzAndrzej Wanat - Proboszcz parafii Laskowa.


Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach.

Młodsza grupa wiekowa – kl. 4-6

I miejsce – Nikola Papież – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

II miejsce – Fryderyk Pachut - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

III miejsce – Zofia Trzópek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej

Wyróżnienia:

Nikola Kosik - Szkoła Podstawowa w Jadamwoli

Karol Mróz – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrej

Kamil Rokiciński – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Laskowej

Justyna Złydaszyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasinie Wielkiej

Starsza grupa wiekowa – klasy 7-8

I miejsce – Joanna Gołąb – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Laskowej

II miejsce – Karolina Galica - Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie

III miejsce – Zuzanna Augustyn - Szkoła Podstawowa w Jaworznej

Wyróżnienia:

Józef Bogacz – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrej

Lena Drożdż – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

Wiktoria Kęska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach

Tomasz Wyżycki - Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci również nagrodami rzeczowymi. Uczestnikom gratulujemy. Życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu, na który już dziś serdecznie zapraszamy.


Katarzyny Banaś

Małgorzata Oleksy

ukryty