Ruszają zapisy na Wakacyjne Warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane przez Urząd Gminy Laskowa. Warsztaty odbędą się w Galerii Twórców Ludowych w Krosnej (Krosna  29) oraz w parku dworskim w Laskowej.


Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa, wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia” w terminie do 4 lipca 2022 roku.


Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Regulamin i kartę można pobrać ze strony www.laskowa.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa.

Pliki do pobrania

ukryty