W dniu 25 czerwca 2022 r w Laskowej odbyły się warsztaty samorządowe: O problemach administracji publicznej i Polityce historycznej. Prelegentami spotkania byli:

  • Ryszard Terlecki – Wicemarszałek Sejmu
  • Marek Pęk – Wicemarszałek Senatu
  • profesor Włodzimierz Bernacki – Wiceminister Edukacji i Nauki
  • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski – prelegent
  • Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski
  • dr Jarosław Szarek – b. Prezes IPN – prelegent
  • Agata Zięba Wicestarosta Limanowski
  • Paweł Leśniak – brat Wicewojewody Małopolskiego
ukryty