ukryty

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, turystom oraz osobom odwiedzającym stawy rekreacyjne w Laskowej o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas przebywania na terenie obiektu. Należy stosować się do obowiązującego regulaminu oraz przestrzegać obowiązujących zakazów w tym także ZAKAZU WĘDKOWANIA.

Zbiornik wodny ma nieregularną głębokość i strome wewnętrzne brzegi. Głębokość od strony południowej wynosi ponad 2 metry, WPADNIĘCIE DO ZBIORNIKA MOŻE SKUTKOWAĆ UTONIĘCIEM, mając na względzie ostatnie niebezpieczne zdarzenie, jakie miało miejsce na terenie obiektu, apelujemy i prosimy o przestrzeganie obowiązującego regulaminu.