„Spełniły się nasze marzenia” – mamy piękną salę gimnastyczną


11 czerwca 2021 roku zapisze się na stałe w historii Szkoły w Żmiącej i wsi Żmiąca. Tego dnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej przeżywała niezwykłe wydarzenie. Oddana została do użytku wybudowana przy szkole sala gimnastyczna. W latach 2019 – 2020 rozpoczęto budowę sali, a w tym dniu dokonało się jej uroczyste poświęcenie i otwarcie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żmiącej.

Następnie uczestnicy na czele ze Sztandarem Szkoły przemaszerowali do nowo wybudowanego obiektu.

Dyrektor Szkoły mgr Agata Greń wraz z Panem Wójtem Piotrem Stachem serdecznie przyjęli przybyłych gości. W tej szczególnie ważnej ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, Posłowie na sejm RP Pani Urszula Nowogórska, Pan Wiesław Janczyk. Panią Poseł Annę Paluch reprezentowała Pani Zofia Bukowiec. Następnie w ceremonii uczestniczyli Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski, Pan Grzegorz Biedroń Radny Sejmiku Małopolskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Kuratorium Oświaty Pan Adam Skwarło, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz Pani Teresa Szczurowska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.

Przybyli również przedstawiciele władz powiatu na czele z Starostą Powiatu Limanowskiego Panem Mieczysławem UrygąPanem Stefanem Hutkiem radnym powiatu limanowskiego. W gronie gości znaleźli się również Wójtowie gmin sąsiadujących z gminą Laskowa: Pan Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa, Pan Andrzej Romanek Wójt Gminy Łososina Dolna, Pan Bogdan Kamiński Wójt Gminy Iwkowa.

Pani Dyrektor mgr Agata Greń serdecznie powitała przedstawicieli władz naszej gminy na czele z Panem Wójtem Piotrem Stachem. Obecni byli także Radni Gminy Laskowa na czele z Panią Przewodniczącą Anną Gurgul. Nie zabrakło też Sołtysów wsi należących do gminy Laskowa na czele z Panem Piotrem Bukowcem Sołtysem wsi Żmiąca.

Wśród zaproszonych były osoby, którym szkoła zawdzięcza wybudowanie tego obiektu sportowego. Są to: Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Tadeusz Szafrański, Projektant Pan Grzegorz Liptak . Obecni byli również reprezentanci wykonawcy obiektu, którym była Firma Profes z Rabki Pana Rafała Koniecznego.

Na uroczystość przybyli Państwo Dyrektorzy szkół z terenu gminy Laskowa. W tym szczególnym dniu byli z nami Rodzice, na czele z Panią Przewodniczącą Małgorzatą Krzyżak, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Panią Przewodniczącą Anną Augustyn.

W tym dniu Pani Sylwia Zelek Golonka wystąpiła jako nasza wspaniała reprezentantka, która zachwyca swoim głosem.

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez: Pana Łukasza Kmitę Wojewodę Małopolski, , Pana Wiesława Janczyka Posła na Sejm RP, Pana Adama Skwarło, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Panią Teresę Szczurowską wizytatora Kuratorium Oświaty, Pana Piotra Stacha Wójta Gminy Laskowa, Panią Dyrektor Szkoły Panią Agatę Greń, Pana Jerzego Rośka Radnego Gminy Laskowa, Pana Piotra Bukowca Sołtysa wsi Żmiąca, Panią Małgorzatę Krzyżak Przewodniczącą Rady Rodziców, Marcina Filipka, Przedstawiciela społeczności uczniowskiej.

Szczególnie doniosłym momentem było poświęcenie sali gimnastycznej. Ceremonii poświęcenia dokonał proboszcz tutejszej Parafii Ks. Marek Wójcik, który podziękował wszystkim wnoszącym wkład w powstanie tego obiektu.

Potem Wójt Gminy Laskowa dokonał wręczenia symbolicznego klucza oraz Aktu Oddania Sali na ręce Pani Dyrektor Agaty Greń.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy saligimnastycznej oraz udowodnili, że troszczą się o uczniów, o ich rozwój fizyczny i umysłowy. Wyrazy wdzięczności skierowała ku sponsorom, przyjaciołom szkoły, posłom, władzom wojewódzkim, powiatowym, lokalnym, powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, wykonawcy, projektantowi, inspektorom nadzoru za wsparcie finansowe, architektoniczną wiedzę, pomoc, dobrą radę oraz fachową ciężką pracę.

Składając życzenia Uczniom i Gronu Pedagogicznemu Szkoły Pani Dyrektor zacytowała słowa Najwspanialszego Wychowawcy Świętego Jana Pawła II, który powiedział: „Oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka.”

Podziękowania złożyła również sponsorom dzisiejszej uroczystości Radzie Sołeckiej wsi Żmiąca, producentom naturalnych soków „Sady Wincenta” Państwu Małgorzacie i Wincentemu Krzyżakom, rodzicom oraz pozostałym darczyńcom.

W części artystyczno-sportowej, uczniowie prezentowali się przed zebraną publicznością. Występ rozpoczął chórek szkolny śpiewający piosenkę „W Żmiącej miło żyć” której towarzyszyłagra na skrzypcach w wykonaniu naszej uczennicy Klaudii Augustyn. Kolejni występujący sięgnęli do historii szkoły, nawiązując również do dziejów wsi Żmiąca. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności sportowe tańcem z szarfami w olimpijskich kolorach. Zabłysnął również płomień olimpijski. Kontynuacją pokazów sportowych była przysięga sportowca złożona przez trzech reprezentantów uczniów naszej społeczności szkolnej.

Ceremonia otwarcia sali przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Była ona efektem współpracy wielu osób. Mamy nadzieję, iż nowa sala będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz tworząc dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.


Agata Greń
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmiącej

ukryty