W ramach Stowarzyszenia „Odkryj Beskid Wyspowy”, wójtowie gmin: Laskowa, Limanowa, Trzciana i Żegocina podpisali porozumienie dotyczące budowy wieży widokowej na szczycie góry Kamionna.

W ramach projektu opracowano również wizualizację wspólnej dla całego regionu infrastruktury turystycznej, zawierającej: wiaty turystyczne, ławo-stoły, tablice, miejsca parkingowe. Obecnie trwają prace przygotowawcze do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na terenie gminy Laskowa, planowane jest posadowienie wiaty turystycznej oraz ławo-stołów i tablic w centrum Laskowej przed dworem – w okolicy kapliczki Św. Jana Nepomucena, oraz na szycie Korab - w okolicy cmentarza z czasów I Wojny Światowej nr 359. 

ukryty