ukryty

Od 25 stycznia 2021 roku rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19.
Rejestracji może dokonać:

  1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską.
  2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. Na terenie Gminy Laskowa do wykonywania szczepień zgłosił się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach nr tel. 18 33 34 012
  3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu https://pacjent.gov.pl/

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 4/21 z dnia 14.01.20121. Urząd Gminy Laskowa informuje, że osoby, które zdecydowały się zaszczepić i dokonały rejestracji, a które jednocześnie są osobami niepełnosprawnymi i mającymi trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, proszone są o kontakt telefoniczny z tutejszym urzędem pod numerem telefonu: 18 33 00 210 lub 18 33 00 218 celem zorganizowania dla nich transportu.

Z transportu organizowanego przez Urząd Gminy Laskowa, do punktu szczepień przeciwko COVID-19 mogą skorzystać osoby posiadające:
 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
-  oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.


Ponadto pod wyżej wskazanymi numerami telefonu można uzyskać informacje dot. szczepienia przeciwko COVID-19 przeprowadzanego na terenie Gminy Laskowa.

Aktualne informacje na temat szczepień znajdziecie Państwo na:  https://www.gov.pl/web/szczepimysie lub pod numerem bezpłatnej infolinii 989.