ukryty

Gminne Biuro Spisowe w Laskowej informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłużony do dnia 16 lutego 2021 r.


Treść ogłoszenia Gminnego Komisarza Spisowego, Wójta Gminy Laskowa - Pana Piotra Stacha z dnia 1 lutego 2021 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w ramach NSP 2021 (w artykule, do którego prowadzi poniższy link opisano zasady naboru oraz zamieszczono formularz zgłoszeniowy):

https://www.laskowa.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/2021/informacja-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-w-ramach-nsp-2021


Jednocześnie informujemy, że we wtorek, dnia 2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Wśród najważniejszych zmian wprowadzono m.in.:

  • wydłużenie czasu trwania NSP 2021 o trzy miesiące (spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerwca 2021 r.).
  • ujednolicenie stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach NSP 2021 (wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny)

Więcej informacji na stronie GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/aktualnosci/rzad-przyjal-projekt-noweli-ustawy-ws-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,327,1.html