Województwo Małopolskie w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży realizuje projekt „Jeżdżę z głową”, poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe – organizacja nauki jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski.

W tym roku Gmina Laskowa po raz kolejny uczestniczy w małopolskim projekcie „Jeżdżę z głową". Jest to projekt nauki jazdy na nartach dla dzieci szkół podstawowych. W projekcie bierze udział łącznie 82 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Gmina Laskowa otrzymała na realizację projektu 16.600 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pozostałe środki finansowe pochodzą z wpłat rodziców i budżetu gminy. W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy na stok narciarski „LASKOWA-KAMIONNA". Zajęcia obejmować będą łącznie 17,5 godz. nauki jazdy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów szkółki narciarskiej. Uczniowie w ramach projektu zapewniony mają dowóz na stok narciarski, karnety wstępu na wyciągi. Wyposażeni zostaną w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty i kaski) oraz objęci będą ubezpieczeniem. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opiekę podczas przejazdu na stok oraz powrotu zapewnią opiekunowie.

ukryty