ukryty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragnę złożyć wszystkim pracownikom oświaty
najserdeczniejsze życzenia.

Życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności, optymizmu i samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Niech Państwa trud i poświęcenie na rzecz młodego pokolenia
przyniesie jak najlepsze owoce w realizowanej misji jaką jest kształcenie dzieci i młodzieży.

W tym wyjątkowym dniu pragnę Państwu podziękować
za codzienną pracę i wrażliwość na potrzeby młodego człowieka.

Życzę, aby Państwa twórcza i aktywna postawa znajdowała uznanie w oczach
dzieci, młodzieży i ich rodziców.

                                                                 Z wyrazami szacunku

Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa