ukryty

16 stycznia 2020 roku, w sali widowiskowej GOKSiT w Laskowej odbył się XXVI Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa. Podczas XXVI Przeglądu na scenie wystąpiło 10 grup kolędniczych, 8 konkursowych i 2 występ gościnny.

Konkurs podzielony został na następujące kategorie:

 • grupa dziecięca,
 • grupa młodzieżowa,
 • grupa dorosłych.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Jadwiga Adamczyk    - główny specjalista ds. muzyki ludowej, kierownik sekcji dziedzictwa kulturowego, MCK  “SOKÓŁ”  w  Nowym  Sączu,
 2. Benedykt Kafel          -  główny specjalista ds. folkloru, MCK  “SOKÓŁ” w  Nowym  Sączu,
 3. Kamila Mirowska       - z-ca dyrektora ds. administracji Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 8 występów konkursowych postanowiła  przyznać następujące miejsca i nagrody:

Grupa dziecięca:

Dwa równorzędne I miejsca: dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 450 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej „z Szopką” ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej.
 • Grupie Kolędniczej „z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Krosnej.

Dwa równorzędne II miejsca: dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 350 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej „Sechlańskie Kolędusy z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Sechnej,
 • Grupie Kolędniczej „Herody” ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej,

III miejsce: dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł., przyznano:

 • Grupie Kolędniczej „Szczodroki” ze Szkoły Podstawowej w Żmiącej.

Grupa młodzieżowa:

Dwa równorzędne I miejsca: dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne w kwocie po 450 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej „Draby” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej,
 • Grupie Kolędniczej „z Turoniem” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ujanowicach.

Grupa dorosłych:

I miejsce: dyplom, okolicznościową statuetkę i nagrodę pieniężną w kwocie 900 zł., przyznano:

 • Grupie Kolędniczej „z Konikiem ze Żmiącej”.

Gościnnie podczas Przeglądu wystąpiła Grupa Kolędnicza „Kolędnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach”, oraz Grupa Obrzędowa przy KGW Laskowa z programem „Przychodzi Kolęda”, grupy za występ otrzymały okolicznościowe statuetki oraz  nagrody pieniężne:

 • Grupa Kolędnicza „Kolędnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach” 500 zł.
 • Grupa Obrzędowa przy KGW Laskowa z programem „Przychodzi Kolęda” 800 zł.

Na  XXI  Powiatowy Przegląd  Kolędniczy  „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Lubomierzu w dniach 18- 19.01.2012 roku  zakwalifikowano grupy kolędnicze:

Grupa dziecięca:

 • Grupa Kolędnicza „z Szopką” ze Szkoły Podstawowej w Jaworznej ,
 • Grupa Kolędnicza „z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej wKrosnej.

Grupa młodzieżowa:

 • Grupa Kolędnicza „Draby” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej,
 • Grupa Kolędnicza „z Turoniem”z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ujanowicach.

Grupa dorosłych:

 • Grupa Kolędnicza „z Konikiem ze Żmiącej”.

Wszystkie grupy biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów. Nagrody wręczali Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa, Anna Gurgul – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Dorota Stanisławczyk – Radna Powiatu Limanowskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie programów. Dziękujemy również komisji za fachową ocenę, gruntowną analizę występów.


GALERIA ZDJĘĆ