W związku z pandemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów: REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA.


  • Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy przychodni;
  • W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni;
  • nie należy zgłaszać się po recepty - prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłaszać telefonicznie (kod eRecepty będzie podawany elektronicznie)

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do powyższych zaleceń.


Numery telefonów:

  • Poradnia dla dorosłych: 18 337 88 00
  • Poradnia dla dzieci: 18 333 30 09
ukryty