W dniu 18.02.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie  odbyło się uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Gmina Laskowa będzie realizowała projekt pn. "SUPER UMYSŁ" Projekt będzie realizowany w  Szkole Podstawowej w Laskowej, Kamionce Małej, Krosnej, Sechnej i Żmiącej.

                

Wartość projektu: 3.123.586,88 zł.

Dofinansowanie:  2.958.592.48 zł.

Wkład własny rzeczowy: 164.994,40 zł.

                      ......................................................................................................................

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji dzieci w zakresie kształcenia ogólnego. Główne zadania projektu to prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji nauczycieli do nowoczesnego prowadzenia lekcji w tym z wykorzystaniem TIK oraz do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażenie pracowni informatycznej i matematycznej w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, a także dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ukryty