ukryty

WÓJT GMINY LASKOWA INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 16 MARCA 2020 ZOSTAJE WSTRZYMANE PRZYJMOWANIE KLIENTÓW W URZĘDZIE GMINY LASKOWA. WSZELKIE SPRAWY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROSIMY ZAŁATWIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY:

          

18 3300210 – sekretariat

18 3300212 – ewidencja ludności

18 3300215 – USC

18 3300218 – zarządzanie kryzysowe

183300224 – odpady komunalne, kanalizacja, ochrona środowiska

18 3300230 – działalność gospodarcza, transport, wycinka drzew

18 3300220 – drogi

18 3300219 – zagospodarowanie przestrzenne

18 3300211 – podatki

18 3300222 – księgowość

18 3333025 – pomoc społeczna, zasiłki rodzinne

Adres e-mail: gmina@laskowa.pl