W dniu 8 lipca 2020 r. Wójt Gminy Laskowa odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego pamiątkowy czek w wysokości 1 915 356,00 zł na realizację zadanie pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Laskowej (w części Laskowej Górnej) oraz w Jaworznej.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2021-2023


Całkowite koszty inwestycji: 3 702 480,82 zł, w tym:

- otrzymana kwota dotacji: 1 915 356,00 zł

- wysokość środków własnych: 1 787 124,82 zł

ukryty