W dniu 13.11.2019 r. w Krakowie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka dokonał uroczystego wręczenia listów intencyjnych na realizację projektu pn.: „Przedszkola równych szans w Gminie Laskowa” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Gmina Laskowa będzie realizowała projekt w przedszkolach wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Laskowej i w Ujanowicach.Wartość projektu wynosi 731.920,13 zł. a dofinansowanie 622.132.11 zł. Listy odebrał Wójt Gminy Laskowa Pan Piotr Stach wraz z Panią Bożeną Orzeł Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej oraz Panią Wiesławą Szarek Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach.

ukryty