Szanowni Państwo

Ksiądz Prałat Andrzej Wanat, Pan Krzysztof Jędrzejek oraz dr Marek Smoła, podjęli się opisania dziejów Parafii Laskowa. Opracowanie to będzie doskonałym uczczeniem Jubileuszu 100-lecia Parafii, który będzie miał miejsce 2025 roku. Niestety zachowane zbiory archiwalne nie są wystarczające, aby na ich podstawie wydać monografię Parafii Laskowa. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w zgromadzeniu niezbędnych informacji, niechaj to opracowanie będzie wspólnym dziełem wszystkich mieszkańców i rodaków z Laskowej.

Informacje które są pilnie poszukiwane to m.in.:

- skany zdjęć (jeżeli nie macie Państwo możliwości wykonania skanu, zapraszam do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa) z uroczystości kościelnych np. Komunii Świętych, Chrztu Świętego, Bierzmowania, prymicji, pogrzebów, ślubów, peregrynacji obrazów świętych, relikwii, spotkań młodzieży i wiernych itp. Jeżeli pamiętacie Państwo datę uroczystości proszę ją wpisać.

- skany zdjęć otoczenia i wnętrza kościoła, skany zdjęć z budowy i remontu kościoła, cmentarza, plebanii, wikarówki, parkingu itp.

- anegdoty, ciekawostki, historie kapliczek i krzyży przydrożnych, legendy dotyczące Laskowej przekazywane przez ludzi starszych

- informacje o osobach związanych z kościołem laskowskim np. nazwiska osób pracujących w kościele, dbających o cmentarze, plebanię, kościół i jego otoczenie itp.

- informacje na temat poszczególnych punktów zawartych w roboczym spisie treści opracowywanej monografii. Jeżeli macie Państwo jakąkolwiek nawet najmniejszą wiedzę na temat któregoś z punktów niniejszego spisu treści, bardzo proszę o spisanie i dostarczenie do Urzędu Gminy 

Szanowni Państwo jeszcze raz gorąco Państwa zachęcam do włączenia się w przygotowanie Monografii Parafii Laskowa. Nie pozwólmy, aby historia tego miejsca odeszła w zapomnienie.

Informacje i zdjęcia można przesyłać drogą e-mail na adres: gmina@laskowa.pl oraz można dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa, osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy to Monika Bugajska nr tel. 18 33 00 210. Materiały, które od Państwa otrzymamy zostaną przekazane Panu dr Markowi Smoła.


Z poważaniem


      Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa 

Plan Treści:

Rozdział 1

Środowisko i warunki rozwoju parafii

Rozdział 2

Organizacja parafii w Laskowej

2.1. Okres przynależności do parafii w Łososinie G…

2.2. Erygowanie parafii

2.2.1. Biskup Leon Wałęga – twórca parafii w Laskowej

2.2.2. Patronat nad parafią

2.2.3. Tytuł parafii i kościoła

2.2.4. Data erygowania parafii

2.2.5. Okręg parafialny

2.2.6. Uposażenie proboszcza i parafii

2.2.6.1. Własność ziemska

2.2.6.2. Poddani plebańscy

2.2.6.3. Budynki gospodarskie

2.2.6.4. Inwentarz żywy

2.3. Fundacje i środki pro fabrica ecclesiae

2.4. Parafia w kościelnych strukturach administracyjnych

2.4.1. Diecezja

2.4.2. Archidiecezja

2.4.3. Dekanat

2.5. Wizytacje kanoniczne

2.6. Wizytacje dziekańskie


Rozdział 3

Miejsca kultu religijnego i inne obiekty parafialne

3.1. Kościół parafialny i jego otoczenie

3.1.1. Pierwszy kościół parafialny (1908-19…)

3.1.2. Drugi kościół parafialny (od 1934)

3.1.2.1. Budynek kościoła

3.1.2.2. Wystrój wnętrza i wyposażenie

3.1.2.2.1. Ołtarze

3.1.2.2.2. Obrazy i figury

3.1.2.2.3. Naczynia liturgiczne

3.1.2.2.4. Szaty liturgiczne

3.1.2.2.5. Bielizna kościelna

3.1.2.2.6. Księgi liturgiczne

3.1.2.2.7. Inne paramenty liturgiczne

3.1.2.2.8. Sztandary i feretrony

3.1.2.2.9. Dzwony

3.1.2.2.10. Meble

3.1.2.2.11. Chór i organy

3.1.2.2.12. Inne wyposażenie kościoła

3.1.2.3. Zakrystia

3.1.2.4. Skarbiec kościelny

3.1.2.5. Utrzymanie kościoła

3.1.2.6. Otoczenie kościoła

3.2. Kaplice

3.2.1. Kaplica tzw. dworska

3.2.2. Kaplica cmentarna

3.3. Kapliczki i figury

3.3.1. Trynitarne

3.3.2. Maryjne

3.3.3. Hagiologiczne

3.4. Krzyże

3.5. Cmentarze i inne miejsca pochówków na terenie parafii

3.5.1. Cmentarz tzw. stary

3.5.2. Cmentarz tzw. nowy

3.5.3. Cmentarz z I wojny światowej

3.6. Plebania

3.7. Sala katechetyczna

3.8. Organistówka


Rozdział 4

Liturgia i duszpasterstwo sakramentalne

4.1. Liturgia

4.2. Porządek mszy św.

4.3. Rok liturgiczny w Laskowej

4.3.1. Adwent

4.3.2. Okres Narodzenia Pańskiego

4.3.3. Okres zwykły w ciągu roku (cz. pierwsza)

4.3.4. Wielki Post

4.3.5. Triduum Paschalne

4.3.6. Okres wielkanocny

4.3.7. Okres zwykły w ciągu roku (cz. druga)

4.4. Kult osób Trójcy św.

4.4.1. Osoby Trójcy św. w liturgii

4.4.2. Nawiedzenia parafii przez osoby Trójcy Świętej w obrazach i figurach

4.5. Kult Matki Bożej

4.5.1. Matka Boża w liturgii

4.5.2. Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w obrazach i figurach

4.6. Kult świętych

4.6.1. Święci i błogosławieni w liturgii

4.6.2. Kult relikwii świętych i błogosławionych

4.7. Nabożeństwa stałe i okolicznościowe

4.8. Życie sakramentalne

4.8.1. Sakrament chrztu św.

4.8.2. Sakrament pokuty i pojednania

4.8.3. Sakrament Eucharystii

4.8.4. Sakrament bierzmowania

4.8.5. Sakrament małżeństwa

4.8.6. Sakrament kapłaństwa

4.8.7. Sakrament namaszczenia chorych

4.9. Pamięć o zmarłych


Rozdział 5

Życie religijne i duszpasterstwo w parafii

5.1. Życie religijne

5.1.1. Rekolekcje i misje święte

5.1.2. Uroczystości własne parafii i kościoła

5.1.2.1. Uroczystość poświęcenia i rocznicy poświęcenia kościoła

5.1.2.2. Uroczystość tytułu parafii, tzw. odpust parafialny

5.1.3. Jubileusze parafii i kościoła

5.1.4. Jubileusze księży pracujących i pochodzących z parafii

5.1.5. Jubileusze sióstr zakonnych

5.1.6. Udział parafian w życiu Kościoła powszechnego i diecezji

5.1.6.1. Wydarzenia z życia Kościoła powszechnego

5.1.6.2. Wydarzenia z życia Kościoła w Polsce

5.1.6.3. Wydarzenia z życia Kościoła diecezjalnego

5.2. Kolęda

5.3. Duszpasterstwo stanowe i zawodowe

5.4. Duszpasterstwo grupowe

5.4.1. Stowarzyszenia i bractwa obecnie niedziałające

5.4.2. Współczesne stowarzyszenia i grupy parafialne

5.4.2.1. Caritas

5.4.2.2. Grupa młodzieżowa

5.4.2.3. Parafialna orkiestra dęta

5.4.2.4. Zespół muzyczny

5.4.2.5. Liturgiczna służba ołtarza

5.4.2.6. Dziewczęca Służba Maryjna

5.4.2.7. Schola parafialna

5.4.2.8. Scholka dziecięca

5.4.2.9. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

5.4.2.10. Szkolne koło Caritas

5.4.2.11. Przedszkolne koło Caritas

Rozdział 6

Dydaktyczna, wychowawcza i charytatywno-opiekuńcza działalność parafii

6.1. Kaznodziejstwo

6.2. Katechizacja

6.3. Biblioteka parafialna

6.4. Media religijne

6.5.1. Prasa katolicka

6.5.2. Strona internetowa parafii

6.5.3. Media społecznościowe

6.5.4. Współpraca z RDN

6.6. Inne oddziaływania edukacyjne

6.7. Nabożeństwa okazjonalne o charakterze patriotycznym

6.8. Pielgrzymki

6.9. Artystyczno-kulturalne oddziaływania parafii

6.9.1. Przedsięwzięcia na terenie parafii

6.9.2. Przedsięwzięcia w obszarze kultury realizowane poza parafią

6.9.3. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

6.10. Działalność charytatywno-opiekuńcza

6.10.1. Pomoc mieszkańcom parafii

6.10.2. Pomoc mieszkańcom Polski (w tym diecezji tarnowskiej)

6.10.3. Pomoc materialna dla innych krajów

6.10.4. Tydzień Miłosierdzia

6.10.5. Materialna pomoc dla Kościoła

6.10.6. Działalność opiekuńcza parafii

6.10.7. Ochronka

Rozdział 7

Duchowni i świeccy w służbie parafii

7.1. Rządcy parafii w Laskowej

7.2. Katalog proboszczów i administratorów parafii

7.3. Współcześni księża wikariusze

7.4. Katalog księży wikariuszy

7.5. Pomoc duszpasterska

7.6. Powołania kapłańskie i zakonne z parafii

7.6.1. Księża rodacy

7.6.2. Katalog księży rodaków

7.6.3.Siostry zakonne

7.7. Służba parafialna

7.7.1. Kościelni i zakrystianie

7.7.2. Organiści

7.7.3. Sprzątający w kościele

7.7.4. Grabarze

7.7.5. Administrator cmentarza

7.8. Służba plebańska

7.9. Duszpasterska Rada Parafialna i Ekonomiczna

7.10. Parafianie w diecezjalnych strukturach Kościoła

Pliki do pobrania

ukryty