W dniu 25 września 2019 roku w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia symbolicznych czeków potwierdzających dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 


Gmina Laskowa otrzymała czek w wysokości: 953 484,00 zł na realizację nw. zadań:


1. Przebudowa drogi gminnej nr 2530055 "Laskowa - Jaworzna - Łęg" na długości 650 mb w m. Laskowa, Gmina Laskowa (Odcinek nr 1 - sięgacz w km 0+193 na odcinku od km 0+000-0+290, Odcinek nr 2 - sięgacz w km 0+564 na odcinku od km  0+000-0+360).

2. Remont drogi gminnej nr 2530119 "Ujanowice - Osiedle Centrum" (odcinek nr 1 - w km 0+000 - 0+534, odcinek nr 2 - w km 0+000 - 0+098, odcinek nr 3 - w km 0+000 - 0+208) w m. Ujanowice, Gmina Laskowa 

ukryty