Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej w porozumieniu z UG Laskowa oraz nauczycielami wychowania fizycznego, ze szkół z terenu Gminy Laskowa, organizują cykl imprez sportowych, będących rywalizacją sportową szkół podstawowych i gimnazjów. Drużyna, która zwyciężyła daną konkurencję w rywalizacji gminnej, ma prawo reprezentować Gminę na zawodach powiatowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powiatu Limanowskiego.