Skład Zarządu Koła:

  • Przewodnicząca - Maria Wróbel
  • Zastępca Przewodniczącego - Zofia Pasionek
  • Sekretarz - Barbara Augustyn
  • Skarbnik - Ewa Olchawa

Numer telefonu: 183345747