• Uchwała Nr XX/113/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Panu Janowi Winterowi.

  • Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Pani Dorocie Gawryluk.

  • Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Panu Stanisławowi Pajorowi