Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, realizuje projekt pt. „Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój tożsamości społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych walorów i produktów Gminy Laskowa i Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, talentów i aktywnych postaw społecznych.

W ramach projektu w dniu 02.08.2014 r. odbędzie się ostatnia z cyklu imprez, a będzie to konkurs kulinarny w ramach festynu plenerowego na najlepszą potrawę regionalną z wykorzystaniem produktów lokalnych.

Impreza ta jest otwarta dla mieszkańców Gminy Laskowa. Do udziału w wydarzeniu zapraszam przedstawicieli z pozostałych Gmin LGD „Na Śliwkowym Szlaku”, jak i wszystkich zainteresowanych.

W załączniku: zasady konkursu oraz karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i odesłać do GOKSiT w Laskowej do dnia 24 lipca 2014 roku.

Pliki do pobrania