Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki


34-602 Laskowa 700 
Numer telefonu: 183333005
Numer faxu: 183333005
Adres e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl 


Biblioteka Publiczna w Laskowej
Bibliotekarz – Anastazja Kołodziej, Beata Kubatek

Siedziba : budynek GOKSiT w Laskowej (remiza OSP)

Numer telefonu i faxu: 183333005

Adres e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl


Godziny pracy Publicznej Biblioteki w Laskowej:

Poniedziałek 9.00  - 17.00

Wtorek 8.00 - 19.00

Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 9.00 - 19.00


Księgozbiór w bibliotece wynosi 12 358 voluminów w tym:

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3 138
  • literatura piękna dla dorosłych – 6 353
  • literatura popularnonaukowa – 2 867 
    Biblioteka posiada 3 komputery z nieodpłatnym dostępem do sieci internet dla czytelników.


Biblioteka Publiczna w Ujanowicach

Bibliotekarz – Iwona Rosiek

Siedziba: Ujanowice (remiza OSP)

Numer telefonu: 183334027


Godziny pracy Publicznej Biblioteki w Ujanoiwcach:

Poniedziałek 8.00  -16.00

Wtorek 8.00 - 16.00

Środa 9.00 - 17.00

Czwartek 8.00 - 16.00

Piątek 9.00 - 17.00


Księgozbiór w bibliotece wynosi 15 031 voluminów w tym:

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 4 402
  • literatura piękna dla dorosłych – 6 941
  • literatura popularnonaukowe – 3 688