REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY I PODATKÓW (FBP)


Kierownik Referatu - Zofia Jędrzejek - Księgowość Podatkowa
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: z.jedrzejek@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro


Zastępca Kierownika - Danuta Oleksy - Obsługa Finansowo-Księgowa: Dochody Budżetowe
Numer telefonu: 183300222
Adres e-mail: d.oleksy@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 19, I piętro


Genowefa Marcisz - Inspektor ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych i Opłat Lokalnych
Numer telefonu: 183300211
Adres e-mail: g.marcisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 16, I piętro


Małgorzata Uryga - Inspektor ds. Finansów, Obsługa Finansowo-Księgowa: Wydatki Budżetowe
Numer telefonu: 183300222
Adres e-mail: m.uryga@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 19, I piętro


Barbara Piechura - Podinspektor ds. Finansów, Rozliczeń Podatku VAT i Podatku Od Środków Transportowych 
Numer telefonu: 183300221

Adres e-mail: b.rapala@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 18, I piętro


Lucyna Duda - Podinspektor ds. Płac i Rozliczeń 
Numer telefonu: 183300221
Adres e-mail: l.duda@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 18, I piętro


REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH (OSO)


Kierownik Referatu - Henryk Tokarz - Urząd  Stanu Cywilnego, Sprawy Wojskowe, Organizacja Urzędu
Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: h.tokarz@laskowa.iap.pl
nr pokoju: 9, I piętro


Zastępca Kierownika Referatu - Monika Bugajska - Sekretariat, Dziennik Podawczy, Promocja, Organizacja Urzędu
Numer telefonu: 183300210
Adres e-mail: sekretariat@laskowa.iap.pl
nr pokoju: 12, I piętro


Beata Stach - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: ewlud@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro


Krystyna Zelek - Inspektor ds. Kadr i Archiwum
Numer telefonu: 183300212
Adres e-mail: k.zelek@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 10, I piętro


Damian Bogacz - Informatyk
Numer telefonu:183300230
Adres e-mail: d.bogacz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 4, parter


Paweł Jonik - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej, Ochrony Zdrowia, BHP

Numer telefonu:183300218
Adres e-mail: p.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 20, II piętro


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GPI)


Kierownik Referatu - Marek Greń - Drogownictwo, Inwestycje Gminne
Numer telefonu:  183300220
Adres e-mail: m.gren@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 22, II piętro


Czesława Węglarz - Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami Gminy
Numer telefonu: 183300232
Ares e-mail: cz.weglarz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 24, II piętro 


Mariusz Jonik - Podinspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Numer telefonu: 183300219
Adres e-mail: m.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 23, II piętro


Aneta Bajor-Janas - Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych
Numer telefonu: 183300224
Adres e-mail: a.bajor@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 25, II piętro


Karolina Kulig - Inspektor ds. komunalnych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Handlu i Usług

Numer telefonu: 183300224
Numer pokoju: 25, II piętro


SAMODZIELNE STANOWISKA


Henryk Tokarz - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Numer telefonu: 183300215
Adres e-mail: h.tokarz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 9, I piętro


Jadwiga Janisz - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Laskowa
Numer telefonu: 183300225
Adres e-mail: j.janisz@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 14, I piętro


Paweł Jonik - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Numer telefonu:183300218
Adres e-mail: p.jonik@laskowa.iap.pl
Numer pokoju: 20, II piętroRadca Prawny – Winicjusz Wrona, Krzysztof Smaga
Numer pokoju: 21, II piętro