Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019r. (środa) nastąpi wypłata stypendium szkolnegodla uczniów z terenu Gminy Laskowa.

Osoby pobierające stypendium w formie gotówkowej proszone są o pobranie stypendium szkolnegow placówkachBanku Spółdzielczego w Limanowej w/w terminie.