Sołtys wsi Laskowa zwołuje zebranie wiejskie na dzień 4 października 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 19.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, na które zaprasza wszystkich mieszkańców wsi.


Projekt porządku zebrania:


  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawy związane z gazyfikacją dzielnicy Rozpite i Załupa.
  3. Omówienie wniosków do budżetu Gminy na 2019 r.
  4. Sprawy bieżące
  5. Zakończenie zabrania.

Prosimy o liczny udział w zebraniu.