Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.; Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Laskowa Górna wraz z zabezpieczeniem osuwiska” Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje o ponownym zamknięciu dla ruchu pojazdów odcinka drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Laskowa Górna w dniach 16.01.2018 r. – 23.01.2018 r.

Pliki do pobrania