Urząd Gminy w Laskowej informuje , że wszystkie nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych należy zgłaszać do tut. Urzędulub do firmy zajmującej się wywozem odpadów:

tel. do Urzędu Gminy- 18 3300224

tel. do firmy : 18 26 250 95