ukryty

Lp.

Wieś

Termin zebrania

Laskowa

15 lutego 2018 r.

(czwartek)

godz. 18.00

Kobyłczyna

17 lutego 2018 r.

(sobota)

godz. 14.00

Sechna

17 lutego 2018 r.

(sobota)

godz. 16.00

Krosna

17 lutego 2018 r.

(sobota)

godz. 18.00

Żmiąca

21 lutego 2018 r.

(środa)

godz. 18.00

Jaworzna

24 lutego 2018 r.

(sobota)

godz. 16.00

Ujanowice24 lutego 2018 r.

(sobota)

godz. 18.00

Kamionka Mała

03 marca 2018 r.

(sobota)

godz. 16.00

Strzeszyce03 marca 2018 r.

(sobota)

godz. 18.00Proponowany projekt porządku zebrań:


  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok oraz założeń budżetu gminy na 2018 rok.
  3. Wyrażenie opinii w sprawie sposobu ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
  4. Podział środków przypadających na sołectwo.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie zabrania.