INFORMACJA

Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl i w Monitorze Urzędowym został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na okres 21 dni tj. od 14 listopada 2017 roku do 04 grudnia 2017 roku.