Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. ,,Małopolska Gościnna" w ramach projektu pn. „Małopolska to jest to!”- II edycja.


Konkurs polega na wykonaniu fotografii, którą autor pracy przypisze do jednej z niżej podanych kategorii. Fotografia konkursowa powinna zostać wykonana na terenie Beskidu Wyspowego.Oceniany będzie pomysł, wartość tematyczna, a także wartość techniczna przesłanych fotografii konkursowych.


Konkurs posiada 3 kategorie, do których należy przypisać daną fotografię konkursową. A mianowicie:


KATEGORIA I – Niezapomniana wędrówka. Pobyt w ciekawym miejscu. Krajobraz. Naturalna sceneria. Flora i fauna Beskidu Wyspowego.

KATEGORIA II – Wydarzenie kulturalne. Folklor. Regionalizm. Tradycje Beskidu Wyspowego.

KATEGORIA III – Spotkanie z wyjątkową osobą Beskidu Wyspowego.


Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.07.2017r. do 17.11.2017r.


Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych daną tematyką konkursu zamieszkujących teren Województwa Małopolskiego. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego. 


Fotografia konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w formacie JPG, o jak najlepszej rozdzielczości, na adres: rdr@poczta.onet.pl


Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace - fotografie konkursowe.


Dla osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, której skan należy dołączyć do wiadomości wraz z przesyłaną fotografią konkursową.


Każdy uczestnik konkursu - autor pracy - powinien w temacie wiadomości e-mailowej wpisać: Konkurs „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. W treści wiadomości natomiast Uczestnik konkursu powinien wpisać: imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy, wybrana kategoria konkursowa, do której autor przypisuje swoją fotografię oraz w 2-3 zdaniach opisać daną fotografię (kogo lub co przedstawia przesłana fotografia oraz miejsce, w którym fotografia). W/w dane uczestnika konkursu będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które zostaną wysłane bez zawarcia powyższych warunków, nie będą zakwalifikowane do konkursu.


Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Więcej informacji w załączonym poniżej Regulaminie.


Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekają na Was atrakcyjne nagrody!