Gmina Laskowa zakończyła realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową” w ramach małopolskiego zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W projekcie brało udział 119 uczniów z klas III,IV,V i VI z wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Laskowa. Na realizację projektu Gmina uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15.300,00 zł. Zajęcia nauki jazdy na nartach prowadzone były na Stacji Narciarskiej „Laskowa – Kamionna” w Laskowej.Uczestnicy projektu mieli zagwarantowany przewóz, opiekę, sprzęt oraz 16 godz. nauki jazdy na nartach z instruktorem. Realizacja projektu miała na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa młodych sportowców poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych. Zajęcia na świeżym powietrzu to skuteczna forma aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz nauka zdyscyplinowania i systematyczności. Zajęcia to przede wszystkim spora dawka humoru i dobrej zabawy. Na zakończenie programu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.