ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się VI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


 1. Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa,
 2. Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
 3. Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,
 4. Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 5. Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”,
 6. Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej Kamionka Mała – Rozdziele w miejscowości Kamionka Mała,
 7. Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Laskowa,
 8. Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna,
 9. Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała,
 10. Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna,
 11. Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna,
 12. Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa,
 13. Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna,
 14. Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce,
 15. Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice,
 16. Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca.