Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się V sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr V/40/19 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok,
  2. Uchwała Nr V/41/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa,
  3. Uchwała Nr V/42/19 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu,
  4. Uchwała Nr V/43/19 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.