Jednostki OSP z terenu Gminy Laskowa otrzymały sprzęt i wyposażenie w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia, który został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Laskowa miało miejsce 29 października br. Na zakup sprzętu dla OSP Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Laskowa pomocy finansowej w wysokości 7.800,00 zł, resztę kwoty w wysokości 10.650,00 zł pokryła Gmina Laskowa. Sprzęt został przekazany na ręce prezesów i funkcyjnych jednostek OSP z terenu Gminy Laskowa.

Projekt współfinansowany

ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

ukryty